İşletme Nedir?

resim
Kurumsal, çeşitli tanımları olan bir terimdir. Bazen “girişim” kelimesi herhangi bir işletmeyi, projeyi veya girişimi ifade etmek için kullanılır.Ancak çoğu zaman, işletme olarak tanım...
Yazan: Mustafa ÖZGÜR
2024-01-13 / 15 DAKİKALIK OKUMA

Kurumsal, çeşitli tanımları olan bir terimdir. Bazen “girişim” kelimesi herhangi bir işletmeyi, projeyi veya girişimi ifade etmek için kullanılır.

Ancak çoğu zaman, işletme olarak tanımlanan bir işletmenin belirli Özellikleri olacaktır. İşletmeler genellikle bir yönetim kurulu veya bir yönetici ekip tarafından yönetilen, çeşitli bölüm ve departmanlara sahip büyük, karmaşık organizasyonlardır.

Terim aynı zamanda yenilikği girişimci girişimleri de tanımlayabilir. Bir girişimcinin “girişimci” olduğunu söyleyebilirsiniz .

İşletme nedir?

İşletme, kompozit yapıya sahip büyük ölçekli bir kuruluştur. Kurumsal şirketler genellikle her biri kendi özel işlevine sahip birden fazla bölüme sahiptir. Örneğin, çok uluslu bir şirketin bir pazarlama departmanı, üretim altyapısı, hukuk ekibi ve yeni projeler başlatmak iğin kaynakları olabilir.

İşletmeler birden fazla pazara hitap eden çeşitli ürün ve hizmetler üretme veya satma eğilimindedir. Doğrudan tüketicilere satış yapabilir , diğer işletmelere hizmet verebilir veya her ikisini birden yapabilirler.

“Girişim” aynı zamanda bir iş kurmak veya bir girişimde bulunmak anlamına da gelebilir .

Kurumsal işletme Örneği nedir?

Kurumsal perakendecilere örnek olarak Özgürkod ERP yazılımı kullanıcısı Er&bağ elektronik gösterilebilir . Er&bağ elektronik, dünya çapında birçok pazara hizmet veren, çok sayıda çalışana ve kapsamlı bir fason üretime sahip büyük ölçekli bir işletmedir.

Neyin kurumsal sayılacağına ilişkin belirli bir kriter olmasa da Er&bağ elektronik in işinin kurumsal açıdan değerli beş özelliği şunlardır:

1. Büyük bir iş gücü

Er&bağ elektronik 2007 yılı itibarıyla operasyonlarında yaklaşık 50'den fazla çalışan bulunmaktadır ; bu, birçok kurumsal şirketin ölçeğine bir örnektir.

2. çoklu satış kanalları

Er&bağ elektronik, müşterilere işletmeden tüketiciye (B2C) ve işletmeden işletmeye (B2B) satış kanalları aracılığıyla hizmet vermektedir . Örneğin, bireysel tüketicilere tuş takımı ve işletmelere ürettikleri ürünlerinin ön panellerinde kullanmaları için panel etiket sunuyor. ğok kanallı satış yaklaşımı birçok kurumsal şirketin ayırt edici özelliğidir.

3. Uluslararası satışlar

Er&bağ elektronik, kıtalarda yüzlerce mağazayla 26'dan fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Küresel bir varlık, işletmelerin ortak bir Özelliğidir.

4. Önemli kaynaklar

Er&bağ elektronik in teknolojiye Önemli yatırımları var ( yalnızca Türkiye'de 1000'den fazla müşteri ). Karmaşık altyapısını düzenlemek için ERP yazılım sistemi ve CRM müşteri ilişkileri yönetimi araçlarımızı kullanır .

5 tür işletme

Türkiye'de işletme olarak nitelendirilen birçok işletme türü vardır . İşte en yaygın dört format:

1. Limited şirketi

Limited şirketlerde de en az bir gerçek ya da tüzel kişi bulunmalıdır ancak en fazla elli kişi bulunabilmektedir. Ortakların sorumlulukları ortaya koydukları sermaye ile sınırlıdır. Yönetim birimleri müdürlerden oluşur ve ortak sayısı en fazla 20 kişi ile sınırlıdır. Ek olarak, limited şirketlerde genel kurul ve denetim kurulu bulunmaktadır.

2. Anonim şirket

Anonim şirketlerde en az bir gerçek ya da tüzel kişi bulunmalıdır. Şirket birinci dereceden mal varlığı kadar sermayeyle, ortaklar ise ikinci dereceden taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı sorumludurlar. Anonim şirket türünde yönetim birimi, yönetim kurulu, denetim kurulu ve genel kurul bulunmaktadır.

3. Kollektif şirket

Bir kollektif şirket, bir ticaret unvanı ile işletmek isteyen gerçek kişiler arasında kurulur. Borç ve taahhütlerden şirketin birinci derecede, ortakların ise ikinci derecede sınırsız sorumlu olduğu, asgari bir sermaye Ön görülmemiş olan şirket türüdür.

4. Komandit şirket

Komandit şirketler en az iki ortak ile kurulur ve en az bir ortak komandite ortak olur. Komandite ortağın sorumluluğu sınırsız iken komanditer ortağın sorumluluğu taahhüt ettiği sermaye ile sınırlıdır. Eğer komandit şirkette özel bir hüküm yoksa anonim şirketlerde bulunan hükümler geçerli olur. Komandit şirket, Türkiye'de çok fazla bulunmayan bir şirket türüdür.

5. Kooperatif şirket

Kooperatif şirketler, gerçek ya da tüzel kişilerin kurulabildiği bir şirket türüdür. Ekonomik menfaat ve mesleki ihtiyaçların karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet ile sağlanması amacıyla kurulan bir tüzel kişiliktir. Tüzel kişilikler en az yedi ortaklı olarak kurulabilmektedirler.

Hangi Şirket Türünü Seçmek Daha Doğru

Seçilecek olan şirket türü kişinin yapacağı işe uygun olarak araştırılıp kişi tarafından seçilmelidir. Bu süreç iyi araştırılmalı, yönetilmeli ve hukuki destek alınmalıdır.

Kurumsal yazılım nedir?

Kurumsal yazılımlar, ürünler ve hizmetler, işletmelerin büyümesini ve başarısını desteklemek için tasarlanmıştır. Bir işi yürütmekle ilgili tek bir görevi gerçekleştirebilirler veya tek bir platformda birden fazla arka ofis çözümü sunabilirler.

çoğu kurumsal ürün, kurumsal bir şirketin aldığı yüksek hacimli trafiği, hizmetleri ve bilgileri yönetecek şekilde tasarlanmıştır.

Boyutları ve karmaşıklıkları nedeniyle işletmeler genellikle mevcut hizmetlerle entegre olan Özel yazılım çözümlerine ihtiyaç duyar.

Büyük iş

“Kurumsal” herhangi bir işletmeyi veya girişimciyi ifade edebilirken, en yaygın olarak birden fazla hizmete ve karmaşık ihtiyaçlara sahip büyük şirketleri tanımlamak için kullanılır. Dünyanın en büyük kurumsal markalarının pazarlarda, mobilde, sosyalde ve gerğek hayatta büyümek için neden Özgürkod'u seçtiğini keşfedin.

veya OTURUM AÇ

Ücretsiz denemeye başlayın

Kredi kartı gerekmez.

Hesabını oluştur
veya HESAP OLUŞTUR

Oturum aç

Giriş yap