Kullanım Şartları

Bu Anlaşmanın Bölümleri
Bu Sözleşme, aşağıdaki hüküm ve koşullar (bundan böyle "Genel Koşullar" olarak anılacaktır) ile varsa münferit Hizmetlerin kullanımına özgü hüküm ve koşullardan (bundan böyle "Hizmete Özel Koşullar" olarak anlacaktır) oluşmaktadır. Genel Şartlar ile Hizmete Özel Şartlar arasında bir çelişki olması durumunda, Hizmete Özel artlar geçerli olacaktır.

Anlaşmanın Kabulü
Sözleşmeyi kabul edebilmeniz için bağlayıcı bir anlaşmaya girebilecek yasal yaşta olmanız gerekir. Genel Şartları kabul etmiyorsanız, Hizmetlerimizden hiçbirini kullanmayın. Genel Şartları kabul ediyor ve herhangi bir Hizmete Özel Şartı kabul etmiyorsanız, ilgili Hizmeti kullanmayın. Sözleşmeyi, bir onay kutusunu işaretleyerek veya Sözleşmeyi kabul ettiğinizi belirten bir düğmeye tıklayarak ya da Hizmetleri fiilen kullanarak kabul edebilirsiniz.

Hizmet tanım
İlgili çevrimdışı ve mobil uygulamalar ("Hizmet" veya "Hizmetler") dahil olmak üzere işletmeler için bulut yazılımı ve uygulamaları sağlyoruz. Hizmetleri kişisel ve ticari kullanımınız için veya temsil ettiğiniz kuruluşta dahili iş amacıyla kullanabilirsiniz. Hizmetlere, Hizmetler tarafından desteklenen herhangi bir İnternet tarayıcısını kullanarak bağlanabilirsiniz. İnternete erişim ve Hizmetleri kullanmak için gerekli ekipmanı edinmek sizin sorumluluğunuzdadır. Kullanıcı hesabınızla içerik oluşturabilir ve düzenleyebilirsiniz ve bunu yapmayı seerseniz, bu tür içerikleri yayınlayabilir ve paylaşabilirsiniz.

Beta Hizmeti
Test ve değerlendirme amacıyla belirli Hizmetleri kapal veya açık beta hizmetleri ("Beta Hizmeti" veya "Beta Hizmetleri") olarak sunabiliriz. Beta Hizmetlerinin test ve değerlendirme süresini belirleme konusunda tek yetkili ve takdir sahibi olduğumuzu kabul etmektesiniz. Söz konusu testlerin başarısı ve varsa Beta Hizmetlerinin ticari hizmet olarak sunulması kararı konusunda tek karar mercii biz olacağız. Herhangi bir Beta Hizmetine aboneliğinizin bir sonucu olarak herhangi bir ücretli Hizmeti kullanmak için abonelik alma yükümlülüğünüz olmayacaktır. Beta Hizmetlerinden herhangi birini, size bildirimde bulunarak veya bulunmaksızn, herhangi bir zamanda ve zaman zaman, geçici veya kalıcı olarak tamamen veya kısmen durdurma hakkımızı saklı tutarız. ÖZGÜRKOD'un, Beta Hizmetlerinden herhangi birinin herhangi bir nedenle değiştirilmesi, askıya alınması veya durdurulmasıyla ilgili, bunlardan kaynaklanan veya bunların neden olduğu herhangi bir zarardan size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağını kabul edersiniz.

Ücretsiz deneme
Bir veya daha fazla Hizmetin ücretsiz deneme sürümüne kaydolursanız, ÖZGÜRKOD ilgili Hizmetleri (i) ilgili Hizmetlerin ücretsiz deneme süresinin sonuna (sizin tarafınızdan daha önce sonlandrılmadığı sürece), (ii) ilgili Hizmetler için ücretli abonelik süresinin başlangıç tarihine veya (iii) ÖZGÜRKOD tarafından tamamen kendi takdirine bağlı olarak feshedilene kadar ücretsiz olarak deneme amaçlı kullanıma sunacaktır. Hizmetlere girdiğiniz tüm veriler ve ücretsiz deneme sırasında Hizmetlerde yapılan tüm özelleştirmeler, (i) hesap için ilgili ücretli abonelik planını satın almadığınız, (ii) geerli Hizmet yükseltmelerini satın almadığınız veya (iii) deneme süresinin bitiminden önce bu verileri dışa aktarmadığınız sürece kalıcı olarak kaybolacaktır. Bu Bölümde yer alan herhangi bir şeye bakılmaksızın, Hizmetler ücretsiz deneme süresince yasaların izin verdiği ölçüde herhangi bir garanti, taahhüt, destek veya yükümlülük olmaksızın olduğu gibi sunulmaktadır.

Kullanıcı Kayıt Yükümlülükleri
Hizmetlere erişmek veya Hizmetleri kullanmak için gerekli tüm bilgileri sağlayarak bir kullanıcı hesabına kaydolmanız gerekir. Bir kuruluşu temsil ediyorsanız ve Hizmetleri kurumsal dahili kullanım için kullanmak istiyorsanz, sizin ve kuruluşunuzdaki diğer tüm kullanıcıların kurumsal iletişim bilgilerinizi salayarak kullanıcı hesaplarına kaydolmanızı öneririz. Özellikle, kurumsal e-posta adresinizi kullanmanızı öneririz. Şunları kabul edersiniz: (i) kayıt işlemi tarafından istendii şekilde kendiniz hakkında gerçek, doğru, güncel ve eksiksiz bilgi sağlamayı; ve (ii) kayıt sırasında sağlanan bilgileri gerçek, doğru, güncel ve eksiksiz tutmak için muhafaza etmeyi ve derhal güncellemeyi. Gerçek dışı, yanlış, güncel olmayan veya eksik herhangi bir bilgi verirseniz veya ÖZGÜRKOD'un bu tür bilgilerin gerçek dışı, yanlış, güncel olmayan veya eksik olduğundan şphelenmek için makul gerekçeleri varsa, ÖZGÜRKOD kullanıc hesabınızı feshedebilir ve Hizmetlerin herhangi birini veya tamamını mevcut veya gelecekteki kullanımını reddedebilir.

Kullanım Kısıtlamaları
BBu Sözleşmenin diğer tüm hüküm ve koşullarına ek olarak, şunları yapmayacaksınız: (i) Hizmetleri devredemez veya başka bir şekilde herhangi bir üçüncü tarafn kullanımına sunamazsınız; (ii) önceden yazılı izin almadan Hizmetlere dayalı herhangi bir hizmet sağlayamazsınız; (iii) kullanıcı lisansının yeni bir kullanıcıya yeniden atanması dışında kullanıcı lisanslarının birden fazla kişi tarafından paylaşılmasına veya kullanılmasına izin veremezsiniz; (iv) yürürlükteki yasaların izin verdiği durumlar dışında Hizmetleri parçalarna ayırmaya, tersine mühendisliğe tabi tutmaya veya kaynak koda dönüştürmeye teşebbüs edemezsiniz; (v) web sitesi hüküm ve koşullarını kabul etmeden üçüncü taraf site bağlantılarını kullanamazsınız; (vi) önceden yazılı izinleri olmadan üçüncü taraf sitelerine bağlantılar yayınlayamaz veya logolarını, şirket adlarını vb. (vii) Hizmetlere veya ilgili sistemlerine veya ağına yetkisiz erişim elde etmeye çalışmak; (viii) Hizmetleri, ÖZGÜRKOD'un herhangi bir sunucusuna, ağına, bilgisayar sistemine, kaynağına zarar verecek, devre dışı bırakacak, aşır yük bindirecek, bozacak veya zarar verecek şekilde kullanmak; (ix) Hizmetleri, yazılım virüsleri, solucanlar veya diğer zararlı bilgisayar kodları, dosyaları, komut dosyaları veya programları içeren materyalleri göndermek veya depolamak için kullanmak; (x) Hizmetleri, bileşenlerinin ve içerdiği verilerin bütünlüğüne, güvenliine veya performansına müdahale edecek veya bunları bozacak şekilde kullanmak; (xi) herhangi bir kişiyi herhangi bir iletişimin kimliği veya kaynağı konusunda yanıltmak için sahte bir kimlik oluşturmak; (xii) başka bir kişi veya kuruluşa ait olan ve herhangi bir hakkınız olmayan herhangi bir bilgiyi, söz konusu kişi veya kuruluştan onay veya izin almadığınız herhangi bir kişi veya kuruluşun kişisel veya gizli bilgileri de dahil olmak üzere barındırmak, görüntülemek, yüklemek, değiştirmek, yayınlamak, iletmek, depolamak, güncellemek veya paylaşmak; (xiii) Hizmetleri yanlış ve doğru olmayan ve herhangi bir biçimde yazılmş veya yayınlanmış bilgileri iletmek için kullanmak; (xiv) yürürlükteki yerel, eyalet, ulusal veya uluslararası yasaları ihlal etmek; (xv) Hizmetleri herhangi bir rekabet veya kıyaslama amacıyla kullanmak; ve (xvi) Hizmetlerde yer alan herhangi bir mülkiyet bildirimini veya diğer bildirimleri kaldırmak veya gizlemek.

Spam ve Yasa Dışı Faaliyetler
Hizmetler aracılığıyla yaptığınız iletimlerin içeriğinden yalnızca siz sorumlu olmayı kabul etmektesiniz. Hizmetleri yasadışı amaçlarla veya yasadışı, karalayıcı, taciz edici, iftira niteliğinde, başkasının gizliliğini ihlal eden, küfürlü, tehdit edici, zararlı, kaba, pornografik, müstehcen veya başka bir şekilde sakıncalı, dini duyguları rencide eden, ırkçılığı teşvik eden, virüs veya kötü amalı kod içeren veya başkalarnın fikri mülkiyet hakların veya diğer haklarını ihlal eden veya ihlal edebilecek materyallerin iletimi için kullanmamayı kabul edersiniz. Hizmetleri "önemsiz posta", "spam", "zincir mektuplar", "kimlik avı" veya istenmeyen toplu e-posta dağtımı için kullanmamayı kabul edersiniz. Hizmetleri herhangi bir yasadışı veya yetkisiz faaliyet için kullandığınıza inanmak için makul gerekçeler varsa, Hizmetlere erişiminizi sonlandırma hakkımızı saklı tutarız.

Üçünc taraf uygulamaları
ÖZGÜRKOD Hizmetleri birçok üçüncü taraf uygulamasıyla (bundan böyle "Üçüncü Taraf Uygulama(lar)" olarak anılacaktır) entegre olur. Üçüncü Taraf Uygulamalarına erişim ve kullanım, söz konusu Üçüncü Taraf Uygulamaları için geçerli olan hizmet şartlarının ve gizlilik politikalarının (bundan böyle "Üçüncü Taraf Şartları" olarak anılacaktır) kabul edilmesini gerektirebilir. Herhangi bir Üçüncü Taraf Uygulamasına erişmeden veya kullanmadan önce Üçüncü Taraf Şartlarını okumak ve anlamak sizin sorumluluğunuzdadır. ÖZGÜRKOD'un herhangi bir Üçüncü Taraf Uygulamasından sorumlu olmadığını kabul ve beyan edersiniz. Size mümkün olduğunca önceden bildirimde bulunmaya çalışacak olsak da, ÖZGÜRKOD'un herhangi bir zamanda ve tamamen kendi takdirimize bağlı olarak ve size herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, herhangi bir kar, gelir, veri, şerefiye veya diğer maddi olmayan kayıplar dahil ancak bunlarla sınırl olmamak üzere size karşı herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin, herhangi bir Üçüncü Taraf Uygulamasının ÖZGÜRKOD Hizmetlerine erişimini askıya alabileceğini, kısıtlayabileceğini veya devre dış bırakabileceğini veya ÖZGÜRKOD Hizmetlerinden kaldırabileceğini kabul etmektesiniz.

Ücretler ve Ödemeler
Hizmetler, çeşitli sürelerdeki abonelik planları kapsamında mevcuttur. Bir yıldan kısa süreli abonelik planları için ödemeler yalnızca Kredi Kartı ile yapılabilir. Ücretli abonelik planınızı ücretsiz bir plana düşürmediğiniz veya aboneliği yenilemek istemediğinizi bize bildirmediğiniz sürece, aboneliğiniz her abonelik döneminin sonunda otomatik olarak yenilenecektir. Otomatik yenileme sırasında, abonelik ücreti sizin tarafınızdan en son kullanılan Kredi Kartından tahsil edilecektir. Yenileme için ödemenin farklı bir Kredi Kartı üzerinden yapılmasını istiyorsanız, size ayrıntılar değiştirme seçeneği sunuyoruz. Aboneliği yenilemek istemiyorsanız, yenileme tarihinden en az yedi gün önce bizi bilgilendirmelisiniz. Ücretsiz bir plana geçmediyseniz ve aboneliği yenilemek istemediğinizi bize bildirmediyseniz, ÖZGÜRKOD'un abonelik ücretini en son kullandığınız Kredi Kartından tahsil etmesine izin verdiğiniz varsayılacaktır. Geri Ödeme Politikamız hakkında bilgi edinmek için lütfen buraya tıklayın.

Zaman zaman, herhangi bir Hizmetin fiyatını değitirebilir veya şu anda ücretsiz olarak sunulan Hizmetlerin kullanımı için ücret talep edebiliriz. Ücretlerdeki herhangi bir artış, mevcut fatura döneminizin sona ermesine kadar uygulanmayacaktır. Ücretli bir abonelik planı seçmediğiniz sürece herhangi bir Hizmeti kullandığınız için sizden ücret alınmayacaktır.

Hizmetlerimize aboneliğinizle ilgili olarak herhangi bir yerel, eyalet, il veya yabancı yasaya göre ÖZGÜRKOD tarafından GST, KDV, satış vergisi veya benzeri herhangi bir verginin talep edilmesi durumunda ("Vergiler"), ÖZGÜRKOD bu tür Vergiler için size fatura kesecektir. ÖZGÜRKOD'a bu tür Vergileri abonelik ücretlerine ek olarak ödemeyi kabul edersiniz. ÖZGÜRKOD, bu şekilde ödenen Vergiler için geçerli girdi vergisi kredisinden yararlanmanıza yardımcı olmak için size geçerli yerel, eyalet, il veya yabancı yasalar tarafından öngörülen formatta bir fatura sağlayacaktır.

Kuruluş Hesapları ve Yöneticiler
Kuruluşunuz için bir hesaba kaydolduğunuzda bir veya daha fazla yönetici belirleyebilirsiniz. Yöneticiler, Hizmetleri gereksinimlerinize göre yapılandırma ve kuruluş hesabınızdaki son kullanıcıları yönetme hakkına sahip olacaktır. Kuruluş hesabınız sizin adınıza üçüncü bir tarafça oluşturulmuş ve yapılandırılmışsa, söz konusu çüncü tarafın kuruluşunuz için yönetici rolü üstlenmi olması muhtemeldir. Söz konusu üçüncü tarafla, bu tarafn kuruluş hesabınızın yöneticisi olarak rollerini ve kıstlamalarını belirleyen uygun bir anlaşma yaptığınızdan emin olun.

(i) Kuruluş hesabı şifrenizin gizliliğini sağlamaktan, (ii) kuruluş hesabınızı yönetmek için yetkili kişileri yönetici olarak atamaktan ve (iii) kuruluş hesabnızla bağlantılı olarak gerçekleşen tüm faaliyetlerin bu Sözleşmeye uygun olmasını sağlamaktan siz sorumlusunuz. ÖZGÜRKOD'un sizin için hesap ynetiminden ve Hizmetlerin dahili yönetiminden sorumlu olmadıını anlıyorsunuz.

Kuruluşunuzun yönetici hesaplarının kontrolünü kaybetmemesini sağlamak için gerekli adımları atmaktan siz sorumlusunuz. Sürecin ÖZGÜRKOD tarafından kabul edilebilir olması koşuluyla, [email protected] adresine bir e-posta göndererek yönetici hesaplarının kontrolünün kaybedilmesi durumunda kontrolün geri kazanılması için izlenecek bir süreç belirleyebilirsiniz. Belirtilen herhangi bir ynetici hesabı kurtarma sürecinin olmaması durumunda, ÖZGÜRKOD, kuruluş adına hareket etme yetkisini gösteren ÖZGÜRKOD için tatmin edici kanıt sağlayan bir kişiye bir yönetici hesabının kontrolünü sağlayabilir. ÖZGÜRKOD'un bu konuda iyi niyetle gerçekleştirdiği herhangi bir eylemin sonuçlarından ÖZGÜRKOD'u sorumlu tutmamayı kabul edersiniz.

Kişisel Bilgiler ve Gizlilik
Hizmet aracılığıyla zgürkod'a sağladığınız kişisel bilgiler, ÖZGÜRKOD Gizlilik Politikası tarafından yönetilir. Hizmeti kullanmayı seçmeniz, ÖZGÜRKOD Gizlilik Politikasının şartlarını kabul ettiğinizi gösterir. Kullanıcı adınızın, şifrenizin ve diğer hassas bilgilerinizin gizliliğini korumaktan siz sorumlusunuz. Kullanıcı hesabınızda gerçekleşen tüm faaliyetlerden siz sorumlusunuz ve kullanıcı hesabınızın yetkisiz kullanımını [email protected] adresine e-posta göndererek veya https://ozgurkod.com/iletisim adresinde listelenen numaralardan herhangi birinden bizi arayarak derhal bize bildirmeyi kabul edersiniz. Kullanıcı hesabınıza yetkisiz erişim ve/veya kullanım sonucunda veya başka bir ekilde size veya herhangi bir çüncü tarafa verilen herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu değiliz.

Özgürkod'dan iletişim
Hizmet, ÖZGÜRKOD'dan hizmet duyuruları, idari mesajlar ve haber bültenleri gibi belirli iletişimleri içerebilir. Bu iletişimlerin Hizmetleri kullanmanın bir parçası olarak kabul edileceğini anlıyorsunuz. Size tam gizlilik sağlama politikamızın bir parçası olarak, bizden haber bültenleri almaktan vazgeçme seçeneği de sunuyoruz. Ancak, hizmet duyurularını ve idari mesajları almaktan vazgeçmeniz mümkün olmayacaktır.

Şikayetler
Hizmetleri kullanımınızın bir parçası olarak faaliyetlerinizle ilgili olarak herhangi bir kişiden şikayet alırsak, şikayeti kullanıcı hesabınızın birincil e-posta adresine ileteceğiz. Tarafımızdan iletilen şikayeti aldıktan sonra 10 gün içinde şikayet sahibine doğrudan yanıt vermeli ve iletişimde ÖZGRKOD'u kopyalamalısınız. Size gönderdiğimiz e-postanın tarihinden itibaren 10 gün içinde şikayetçiye yanıt vermezseniz, şikayetçinin size karşı yasal işlem başlatmasını salamak için adınızı ve iletişim bilgilerinizi şikayetçiye ifşa edebiliriz. İletilen şikayete 10 günlük süre içinde yanıt vermemenizin, adınızın ve iletişim bilgilerinizin ÖZGÜRKOD tarafından şikayetçiye ifşa edilmesine izin verdiğiniz şeklinde yorumlanacağın anlıyorsunuz.

Etkin Olmayan Kullanıcı Hesaplar Politikası
Kesintisiz 120 gün boyunca aktif olmayan kullanıcı hesaplarını feshetme hakkımızı saklı tutarız. Böyle bir fesih durumunda, söz konusu kullanıcı hesabıyla ilişkili tüm veriler silinecektir. Size bu tür bir fesih hakkında önceden bildirimde bulunacağız ve verilerinizi yedekleme seçeneği sunacağız. Veri silme politikası, Hizmetlerin herhangi biri veya tümü için uygulanabilir. Hareketsizlik süresinin hesaplanması amacıyla her bir Hizmet bağımsız ve ayr bir hizmet olarak kabul edilecektir. Başka bir deyişle, Hizmetlerden birindeki faaliyet, baka bir Hizmetteki kullanıcı hesabınızı aktif tutmak için yeterli değildir. Birden fazla kullanıcısı olan hesaplarda, kullanıcılardan en az birinin aktif olması durumunda, hesap aktif değil olarak kabul edilmeyecektir.

Veri Sahipliği
Sizin tarafınızdan oluşturulan veya saklanan içerik üzerindeki mülkiyet hakknıza saygı duyuyoruz. Sizin tarafınızdan oluşturulan veya saklanan içeriğin sahibi sizsiniz. Sizin tarafınızdan özel olarak izin verilmediği sürece, Hizmetleri kullanmanız ÖZGÜRKOD'a, sizin tarafınızdan oluşturulan veya kullanıcı hesabınızda saklanan içeriği ÖZGÜRKOD'un ticari, pazarlama veya benzer amaçları için kullanma, çoğaltma, uyarlama, değiştirme, yayınlama veya dağıtma lisansı vermez. Ancak ÖZGÜRKOD'a, kullanıcı hesabınızın içeriğine yalnızca Hizmetleri size sağlamak amacıyla gerektiği şekilde erişme, kopyalama, dağıtma, saklama, iletme, yeniden biçimlendirme, herkese açık olarak görüntüleme ve herkese açık olarak gerçekleştirme izni verirsiniz.

Barındırma Konumu
Size hizmet verilen bulut tesisinin konumu, kaydolduğunuz sırada bölgenizin/ülkenizin mevcut bulut tesisleriyle eşleştirilmesine bağlıdır. Herhangi bir zamanda bölge/ülke ile bulut tesisi eşlemesinde güncelleme yapılması durumunda hesabınızı taşıyabilir veya hesabınızı farklı bir bulut tesisine taşımanızı isteyebiliriz. Bölgeniz/ülkeniz IP adresinize gre belirlendiğinden, kayıt srasında internet protokol (IP) adresinizi maskelememelisiniz. Herhangi bir zamanda, gerçek blgenizin/ülkenizin kayıtlarımızdaki bölgeden/ülkeden farklı olduğu tespit edilirse, ÖZGÜRKOD hesabınızı taşımak veya hesabınızı bölgenize/ülkenize karşılık gelen bulut tesisine taşımanızı istemek veya hesabınızı kapatmak ve Hizmeti size vermemek gibi uygun önlemleri alabilir. Bölgeniz/lkeniz dışındaki bir bulut tesisinden hizmet alıyorsanız ve bir ÖZGÜRKOD grup kuruluşunun bölgenizde/ülkenizde bir ofisi varsa, verileri size atanan bulut tesisinde depolamanın yanı sıra, verilerin yerel bir kopyasını bölgenizde/ülkenizde depolayabiliriz.

Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik
Hizmetlerden herhangi birini kullanarak veya başka bir şekilde oluşturduunuz içeriği iletebilir veya yayınlayabilirsiniz. Ancak, bu tür içeriklerden ve bunların iletilmesi veya yayınlanmasınn sonuçlarından yalnızca siz sorumlu olacaksınız. Herkese açık hale getirilen her türl içerik internet üzerinden herkesin erişimine açık olacak ve arama motorları tarafından taranabilecek ve indekslenebilecektir. Herhangi bir özel içeriği yanlışlıkla kamuya açık hale getirmediğinizden emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır. Hizmetlerin diğer kullanıcılarından alabileceğiniz herhangi bir içerik, size yalnızca bilginiz ve kişisel kullanımınz için OLDUĞU GİBİ sağlanmaktadır ve bu tür içeriğin haklarına sahip olan kişinin aık yazılı izni olmadan bu tr içeriği herhangi bir amaçla kullanmamayı, kopyalamamayı, çoğaltmamayı, dağıtmamayı, iletmemeyi, yayınlamamayı, sergilememeyi, satmamayı, lisans vermemeyi veya başka bir şekilde istismar etmemeyi kabul etmektesiniz. Hizmetlerden herhangi birini kullanırken, telif hakk bildirimi/bildirimleri veya herhangi bir kopya koruma özellii/özellikleri olan herhangi bir içerikle karşılaşırsanız, söz konusu telif hakkı bildirimini/bildirimlerini kaldırmamayı veya duruma göre söz konusu kopya koruma özelliğini/özelliklerini devre dışı bırakmamayı kabul edersiniz. Telif hakkıyla korunan/telif edilebilir herhangi bir içeriği Hizmetlerden herhangi birinde kullanıma sunarak, söz konusu içeriği bu şekilde kullanıma sunmak için söz konusu içerik üzerinde hak iddia edebilecek her kişiden duruma göre onay, yetki veya izin aldığınızı onaylarsınız. Ayrıca, herhangi bir ieriği yukarıda belirtilen şekilde kullanıma sunarak, ÖZGÜRKOD'un söz konusu içerikte herhangi bir yasadışılık veya üçüncü taraf haklarının ihlali ile ilgili şikayetler alması halinde, ÖZGÜRKOD'un tarafınızdan kullanıma sunulan söz konusu içeriğe erişimi engelleme veya içeriği kaldırma hakkına sahip olacağını açıkça kabul etmiş olursunuz. Hizmetlerden herhangi birini kullanarak ve bu Hizmeti kullanarak herhangi bir içeriği ileterek veya yayınlayarak, söz konusu ierikteki yasadışılık veya çüncü taraf haklarının ihlali sorunlarının ÖZGÜRKOD tarafından bu amaçla belirlenen temsilci tarafından belirlenmesine açıkça izin vermiş olursunuz.

Hizmetler kullanlarak iletilen veya yayınlanan içerikte yasadışılık veya üçüncü taraf haklarının ihlali şikayetleri ile ilgili konular için [email protected] adresimize mail gönderebilirsiniz.

ÖZGÜRKOD tarafından herhangi bir içeriğin engellenmesine veya kaldırılmasına itiraz etmek isterseniz, [email protected] adresimize mail gönderebilirsiniz.

Örnek dosyalar ve Uygulamalar
ÖZGÜRKOD, Hizmetleri belirli amaçlar için etkili bir şekilde kullanma olasılığını göstermek amacıyla örnek dosyalar ve uygulamalar sağlayabilir. Bu tür örnek dosyalarda ve uygulamalarda yer alan bilgiler rastgele verilerden oluşmaktadır. ÖZGÜRKOD, bilgilerin veya örnek dosyaların ve uygulamaların doğruluğu, kullanışlılıı, eksiksizliği veya güvenilirliği konusunda açık veya zmni hiçbir garanti vermez.

Marka
'ÖZGÜRKOD', münferit Hizmetlerin adları ve logoları ÖZGÜRKOD Mustafa Muhammed ÖZGÜR'ün ticari markasıdır. ÖZGÜRKOD'un önceden izni olmadan ÖZGÜRKOD ticari markalarını herhangi bir şekilde görüntülememeyi veya kullanmamayı kabul edersiniz.

Garanti Reddi
HİZMETLERİN KULLANIMINA İLİŞKİN RİSKLERİN TAMAMEN SİZE AİT OLDUĞUNU AÇIKÇA ANLAR VE KABUL EDERSİNİZ. HİZMETLER OLDUĞU GİBİ VE MEVCUT OLDUĞU GİBİ ESASINA GÖRE SUNULMAKTADIR. ÖZGÜRKOD, TİCARİ ELVERİŞLİLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ İZNİ GARANTİLER DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK VEYA İZNİ HER TÜRLÜ GARANTİYİ AÇIKÇA REDDEDER. ÖZGÜRKOD, HİZMETLERİN KESİNTİSİZ, ZAMANINDA, GÜVENLİ VEYA HATASIZ OLACAĞI KONUSUNDA HIÇBİR GARANTİ VERMEZ. TARAFINIZDAN ÖZGÜRKOD'DAN, ÇALIŞANLARINDAN VEYA TEMSİLCİLERİNDEN ELDE EDİLEN YAZILI VEYA SÖZLÜ HİÇBİR TAVSİYE VEYA BİLGİ, SÖZLEŞMEDE AÇIKÇA BELİRTİLMEYEN HERHANGI BİR GARANTİ OLUŞTURMAZ.

Sorumluluğun Sınırlandırılması
ÖZGÜRKOD'UN HİÇBİR DURUMDA, HİZMETİ KULLANMANIZDAN VEYA KULLANAMAMANIZDAN KAYNAKLANAN VEYA KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR DOLAYLI, ARIZİ, DOLAYLI, ÖZEL, CEZAİ VEYA DİĞER KAYIP VEYA HASARDAN VEYA İŞ KARI KAYBINDAN, İŞ KESİNTİSİNDEN, BILGİSAYAR ARIZASINDAN, İŞ BİLGİSİ KAYBINDAN VEYA DİĞER KAYIPLARDAN, ÖZGÜRKOD BU TÜR BİR HASAR OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİ OLSA DAHİ SORUMLU OLMAYACAĞINI KABUL EDERSİNİZ. HİÇBİR DURUMDA ÖZGÜRKOD'UN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI HERHANGİ BIR HİZMETLE İLGİLİ YÜKMLÜLÜĞÜ BULUNMAMAKTADIR.

Tazminat
ÖZGRKOD'u, yetkililerini, yöneticilerini, çalışanlarını, tedarikçilerini ve iştiraklerini, Hizmetleri başka bir tarafın haklarını ihlal ederek, herhangi bir yasayı ihlal ederek, Sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal ederek veya Hizmetleri kullanımınızla ilgili diğer herhangi bir iddiadan kaynaklanan veya bunlarla ilgili olarak ortaya çıkan her türlü kayıp, hasar, para cezası ve masraftan (avukatlık ücretleri ve masrafları dahil), söz konusu kullanımın ÖZGÜRKOD tarafından yetkilendirildiği durumlar hariç olmak üzere, tazmin etmeyi ve zarar görmemesini sağlamayı kabul edersiniz.

Geçerli yasa ve yargı yetkisi
Bu Sözleşmeden kaynaklanan veya bu Sözleşmeyle bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık veya dava durumunda geçerli olacak hukuk ve yargı yetkisi, İstanbul mahkemelerince ele alınacaktır. Buna göre, taraflardan her biri, bu Sözleşmeden kaynaklanan veya bu Sözleşmeyle bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık veya dava durumunda, burada belirtilen mahkemelerin (seçim veya kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmaksızın) geçerli hukukunu ve münhasır yargı yetkisini kabul eder.

Askıya Alma ve Fesih
Herhangi bir yasadışı faaliyet şüphesi, uzun süreli hareketsizlik veya kolluk kuvvetleri veya diğer devlet kurumlarının talepleri durumunda kullanıcı hesabınızı askıya alabilir veya herhangi bir Hizmetin tamamına veya bir kısmına erişimi geçici olarak devre dışı bırakabiliriz. Kullanıcı hesaplarının askıya alınmasına veya devre dışı bırakılmasına yönelik itirazlar, askıya alma hakkında bilgilendirildikten sonraki otuz gün içinde [email protected] adresine yapılmalıdır. Askıya alınmış veya devre dışı bırakılmış bir kullanıcı hesabını otuz gün sonra feshedebiliriz. Ayrıca talebiniz üzerine kullanıcı hesabınızı da sonlandıracağız.

Ayrıca, Sözleşmeyi ihlal ettiğinize dair makul bir inanç üzerine kullanıcı hesabınızı feshetme ve Hizmetleri reddetme ve beklenmedik teknik sorunlar veya Beta Hizmetinin durdurulması durumunda herhangi bir Beta Hizmetine erişiminizi sonlandırma hakkımızı saklı tutarız. ÖZGÜRKOD'un bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal etmesi durumunda kullanıcı hesabınızı feshetme hakkına sahipsiniz ve böyle bir durumda, önceden ödenmiş ücretlerin orantılı olarak geri ödenmesine hak kazanacaksınız. Kullanıcı hesabının feshi, tüm Hizmetlere erişimin reddedilmesini, e-posta adresiniz ve şifreniz gibi kullanıcı hesabınızdaki bilgilerin silinmesini ve kullanıcı hesabınızdaki tüm verilerin silinmesini içerecektir.

Hizmet Şartlarının Değiştirilmesi
Bu Szleşmeyi size herhangi bir zamanda bir hizmet duyurusu yoluyla veya birincil e-posta adresinize e-posta göndererek bildirimde bulunarak değiştirebiliriz. Sözleşmede haklarınızı etkileyecek önemli değişiklikler yaparsak, birincil e-posta adresinize e-posta göndererek değişiklikler hakkında en az 30 gün önceden bilgilendirileceksiniz. Sözleşmenin, Hizmetlerin kullanımıyla bağlantılı olarak haklarınızı önemli ölçüde etkileyecek şekilde değiştirilmesi halinde, değiştirilen Sözleşmenin mevcudiyetinin bildirilmesinden itibaren 30 gün içinde ÖZGÜRKOD'a e-posta ile bildirimde bulunarak Hizmetleri kullanımınızı sonlandırabilirsiniz. Böyle bir fesih durumunda, önceden ödenmiş ücretlerin kullanılmayan kısmının orantılı olarak geri ödenmesine hak kazanacaksınız. Sözleşmede yapılan herhangi bir değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra Hizmeti kullanmaya devam etmeniz, değiştirilen Sözleşmeyi kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Hizmet Şartlarının Sonu

Bu Sözleşme ile ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, lütfen [email protected] adresinden bizimle iletişime geçin.

Son Düznelenme Tarihi: 10-04-2023 21:03

veya OTURUM AÇ

Ücretsiz denemeye başlayın

Kredi kartı gerekmez.

Hesabını oluştur
veya HESAP OLUŞTUR

Oturum aç

Giriş yap